TRAINS

Železnice naj

Tunele

 

 

NAJDLHŠÍ TUNEL NA TRATIACH ŽSR :  Čremošniansky, 4697m , trať 170

NAJKRATŠÍ TUNEL NA TRATIACH ŽSR :  Turček ,37 m

NAJDĽHŠÍ DVOJKOĽAJNÝ TUNEL NA TRATIACH ŽSR :  Bujanovský,3410 Trať 180

TRAŤ S NAJVAČŠÍM POČTOM TUNELOV :  Trať 170,Banská Bystrica- Vrútky, spolu 22

Zrušené tunely :

Trať 160 Zvolen - Košice

1.Kriváňsky (Podkriváňský) , pôvodne 321 metrov .Na mieste tunela dnes záres.

2.Piliansky,121 metrov zrušený kvoli zdvojkolajneniu trate

Trať 180 Košice - Žilina

1. Ťahanovský ,277 metrov

2.Margecanský, 431 metrov ,v súČastnosti sa používa ako cestný tunel

Žádné komentáře
 
© Juraj Ševčík